«Эл баасы» Аккредитациялоо агенттиги Аудитордук текшерүүдөн өттү

«Эл баасы» Аккредитациялоо агенттиги Аудитордук текшерүүдөн өттү

«Эл баасы» Аккредитациялоо агенттигинин 2018-2019-жылдардагы ишмердүүлүгү «Ак аудит» Аудитордук компаниясынын аудитору А. Кармышаков тарабынан иликтенип, агенттиктин финансылык ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Эл аралык стандарттардын талаптарына жооп бере тургандыгы белгиленди.