Кыргызча Русский English
  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

"ЭЛ БААСЫ" АГЕНТТИГИНИН КҮБӨЛҮКТӨРҮ

Улуттук аккредитациялык кеңештин чечиминин жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2017-жылдын 6-апрелиндеги № 395/1 буйругунун негизинде "Эл баасы" агенттиги Көз карандысыз аккредитациялык агенттик катары таанылды. Таануу жөнүндө Күбөлүк №CV170000018, Каттоо номери 3.

Кененирээк......

МИССИЯ АГЕНТСТВО "ЭЛ БААСЫ"

Билим берүү программаларын аккредитациялык стандарттардын негизинде баалоо; башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарындагы билим берүүнүн сапатынын кепилдигин камсыз кылуу; жаңы типтеги жалпы билим берүү уюмдарынын (гимназиялар, лицейлер, жеке менчик мектептер) ишмердигин баалоо; кошумча билим берүүнү ишке ашыруу.

КГМАда көз карандысыз аккредитациялоо процедуралары боюнча семинар-тренинг өткөрүлдү

КГМАда көз карандысыз аккредитациялоо процедуралары...

Кыргыз-Өзбек университетинин орто кесиптик программалары аккредитациялоодон ийгиликтүү өттү

Кыргыз-Өзбек университетинин орто кесиптик программалары...

Майлуу-Суу медициналык колледжинин «Стоматология» адистиги аккредитациялоодон ийгиликтүү өттү

Майлуу-Суу медициналык колледжинин «Стоматология» адистиги...

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 20-21-апрелинде №54 кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын...

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 16-17-апрелинде №71 Кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын...

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 5-6-апрелинде №60 кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын...