“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 5-6-апрелинде №60 кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 5-6-апрелинде №60 кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү. №60 кесиптик лицей Жалал-Абад областынын Сузак районундагы Жар-Кыштак айылында жайгашкан.

Эксперттик комиссия өздүк баалоонун отчетторунун негизинде окуу жайдын 5 кесиптик билим берүү программаларынын адистерди даярдоодогу ишмердүүлүктөрү стандарттардагы чен-өлчөмдөр боюнча аткарылып жаткандыгын иликтеп чыкты. Стейкхолдерлер (иш берүүчүлөр, ата-энелер, бүтүрүүчүлөр, мугалимдер жана окуучулар) менен жолугушууда окуу жайды акыркы жылдары алгылыктуу иштердин аткарылып жаткандыгы, материалдык-техникалык базанын жакшырып жаткандыгы, окуу процессинде бир топ жыйынтыктар алынгандыгы жана бир топ кемчилдиктердин да бар экендиги айтылды.

Тышкы баалоо боюнча эки күндүк иштин жыйынтыгы окуу жайдын коллективине угузулуп, эксперттер тарабынан кемчиликтер айтылып, аларды жоюунун жолдору сунушталды.