“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 16-17-апрелинде №71 Кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 16-17-апрелинде №71 Кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү. №71 кесиптик лицей Көк-Жаңгак шаарында жайгашкан.

Эксперттик комиссия өздүк баалоонун отчетторун карап чыккандан кийин 2018-жылдын 16-17-апрелинде Көк-Жаңгак шаарына барып, №71 Кесиптик лицейде кесиптик билим берүү программаларынын адистерди даярдоодогу ишмердүүлүктөрү стандарттардагы чен-өлчөмдөр боюнча аткарылып жаткандыгын иликтеп чыкты. Эксперттик комиссия окуу жайдын материалдык-техникалык базасы менен таанышып, аны жакшыртуу боюнча өз пикирлерин айтышты.

Стейкхолдерлер (иш берүүчүлөр, ата-энелер, бүтүрүүчүлөр, мугалимдер жана окуучулар) менен жолугушууда окуу жайды өнүктүрүү, анын келечеги жөнүндө көптөгөн жакшы пикирлер айтылды.

Тышкы баалоо боюнча эки күндүк иштин жыйынтыгы окуу жайдын жетекчилигине угузулуп, эксперттер тарабынан кемчиликтер айтылды жана аларды жоюунун жолдору сунушталды.