“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 20-21-апрелинде №54 кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 20-21-апрелинде №54 кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү. №54 кесиптик лицей Ноокат районунун Кыргыз-Ата айыл өкмөтүндө жайгашкан.

Эксперттик комиссия өздүк баалоонун отчетторун карап чыккандан кийин 2018-жылдын 20-21-апрелинде №54 кесиптик лицейде кесиптик билим берүү программаларынын адистерди даярдоодогу ишмердүүлүктөрү стандарттардагы чен-өлчөмдөр боюнча аткарылып жаткандыгын иликтеп чыкты. Эксперттик комиссия окуу жайдын материалдык-техникалык базасы менен таанышып, аны жакшыртуу боюнча өз пикирлерин айтышты.

Стейкхолдерлер (иш берүүчүлөр, ата-энелер, бүтүрүүчүлөр, мугалимдер жана окуучулар) менен жолугушууда окуу жайды өнүктүрүү, анын келечеги жөнүндө жакшы пикирлер айтылды.

Ошондой эле окуу жайга гранттын эсебинен жаңы үлгүдөгү ширетүүчү аппараттар, ветеринардык жабдуулар, компьютерлер, интерактивдүү доска, көптөгөн окуу китептери жана куралдар алынган.

Тышкы баалоо боюнча эки күндүк иштин жыйынтыгы окуу жайдын жетекчилигине угузулуп, эксперттер тарабынан кемчиликтер айтылды жана аларды жоюунун жолдору сунушталды.