Кыргызча Русский English

2. ППКР № 670. Билим берүү уюмдарын жана программаларын аккредитациялоонун тартиби (Тиркеме 2)

3. ППКР № 670. Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу башталгыч, орто жана жогорку билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдык талаптар (Тиркеме 3)

1. ППКР № 670. Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында көз карандысыз аккредитация боюнча актыларды бекитүү жөнүндө