Кыргызча Русский English

"Эл баасы" агенттигинин Күбөлүктөрү 


"Эл баасы" агенттигинин миссиясы: 

  • Билим берүү программаларын аккредитациялык стандарттардын негизинде баалоо; 
  • Башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарындагы билим берүүнүн сапатынын кепилдигин камсыз кылуу; 
  • Жаңы типтеги жалпы билим берүү уюмдарынын (гимназиялар, лицейлер, жеке менчик мектептер) ишмердигин баалоо;
  • Кошумча билим берүүнү ишке ашыруу.

Улуттук аккредитациялык кеңештин чечиминин жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2017-жылдын 6-апрелиндеги № 395/1 буйругунун негизинде "Эл баасы" агенттиги Көз карандысыз аккредитациялык агенттик катары таанылды.

Таануу жөнүндө Күбөлүк № CV170000018, Каттоо номери 3.