Кыргызча Русский English
  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

"ЭЛ БААСЫ" АГЕНТТИГИНИН КҮБӨЛҮКТӨРҮ

Улуттук аккредитациялык кеңештин чечиминин жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2017-жылдын 6-апрелиндеги № 395/1 буйругунун негизинде "Эл баасы" агенттиги Көз карандысыз аккредитациялык агенттик катары таанылды. Таануу жөнүндө Күбөлүк №CV170000018, Каттоо номери 3.

Кененирээк......

МИССИЯ АГЕНТСТВО "ЭЛ БААСЫ"

Билим берүү программаларын аккредитациялык стандарттардын негизинде баалоо; башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарындагы билим берүүнүн сапатынын кепилдигин камсыз кылуу; жаңы типтеги жалпы билим берүү уюмдарынын (гимназиялар, лицейлер, жеке менчик мектептер) ишмердигин баалоо; кошумча билим берүүнү ишке ашыруу.

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 20-21-апрелинде №54 кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын...

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 16-17-апрелинде №71 Кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын...

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 5-6-апрелинде №60 кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын...

Көз карандысыз «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги эксперттер үчүн семинар өткөрдү

Көз карандысыз «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги...

Независимым Аккредитационным агентством «Эл баасы» проведен обучающий семинар по подготовке отчета по самооценке учебных заведений

Независимым Аккредитационным агентством «Эл баасы» проведен...

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын 11-13-январында № 82 кесиптик лицейди аккредитациялоонун 2 этабынан өткөрдү

“Эл баасы” агенттигинин эксперттик комиссиясы 2018-жылдын...