Кыргызча Русский English
  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

"ЭЛ БААСЫ" АГЕНТТИГИНИН КҮБӨЛҮКТӨРҮ

Улуттук аккредитациялык кеңештин чечиминин жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2017-жылдын 6-апрелиндеги № 395/1 буйругунун негизинде "Эл баасы" агенттиги Көз карандысыз аккредитациялык агенттик катары таанылды. Таануу жөнүндө Күбөлүк №CV170000018, Каттоо номери 3.

Кененирээк......

МИССИЯ АГЕНТСТВО "ЭЛ БААСЫ"

Билим берүү программаларын аккредитациялык стандарттардын негизинде баалоо; башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарындагы билим берүүнүн сапатынын кепилдигин камсыз кылуу; жаңы типтеги жалпы билим берүү уюмдарынын (гимназиялар, лицейлер, жеке менчик мектептер) ишмердигин баалоо; кошумча билим берүүнү ишке ашыруу.

2017-жылдын 25-ноябрында «Эл баасы» агентствосунун кызматкерлери Кара-Суу районундагы № 59 Кесиптик лицейинин коллективи менен жолугушуу өткөрдү

2017-жылдын 25-ноябрында «Эл баасы» агентствосунун кызматкерлери...

2017-жылдын 18,20-ноябрында ОшМУнун Дүйнөлүк тилдер факультетинде «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг өткөрдү

2017-жылдын 18,20-ноябрында ОшМУнун Дүйнөлүк тилдер...

2017-жылдын 16-17-ноябрында ОшМУнун Юридика факультетинде «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг өткөрдү

2017-жылдын 16-17-ноябрында ОшМУнун Юридика факультетинде...

2017-жылдын 14-15-ноябрында ОшМУнун Педагогика жана дене тарбия факультетинде «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг өткөрдү

2017-жылдын 14-15-ноябрында ОшМУнун Педагогика жана дене тарбия...

2017-жылдын 11-ноябрында ОшМУнун Кыргыз филологиясы факультетинде «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг өткөрдү

2017-жылдын 11-ноябрында ОшМУнун Кыргыз филологиясы факультетинде...

Математика жана информациялык технологиялар факультетинде «Эл баасы» аккредитациялык агенттигинин 6-стандарт боюнча семинары өткөрүлдү.

Математика жана информациялык технологиялар факультетинде...