Кыргызча Русский English
  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

  • «Эл баасы» аккредитациялык агенттиги семинар-тренинг..

"ЭЛ БААСЫ" АГЕНТТИГИНИН КҮБӨЛҮКТӨРҮ

Улуттук аккредитациялык кеңештин чечиминин жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2017-жылдын 6-апрелиндеги № 395/1 буйругунун негизинде "Эл баасы" агенттиги Көз карандысыз аккредитациялык агенттик катары таанылды. Таануу жөнүндө Күбөлүк №CV170000018, Каттоо номери 3.

Кененирээк......

МИССИЯ АГЕНТСТВО "ЭЛ БААСЫ"

Билим берүү программаларын аккредитациялык стандарттардын негизинде баалоо; башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарындагы билим берүүнүн сапатынын кепилдигин камсыз кылуу; жаңы типтеги жалпы билим берүү уюмдарынын (гимназиялар, лицейлер, жеке менчик мектептер) ишмердигин баалоо; кошумча билим берүүнү ишке ашыруу.

2017-жылдын 27-сентябрында «Эл баасы» агенттигинин веб-сайтынын жаңы версиясы ишке киргизилди

2017-жылдын 27-сентябрында «Эл баасы» агенттигинин веб-сайтынын...

2017-жылдын 15-16-июнунда ОшМУнун башкы имаратында “Эл баасы” көз карандысыз Аккредитациялык Агенттигинин эксперттерди даярдоо боюнча семинар-тренинги өткөрүлдү

2017-жылдын 15-16-июнунда ОшМУнун башкы имаратында “Эл баасы”...

2017-жылдын 15-16-июнунда ОшМУнун башкы имаратында “Эл баасы” көз карандысыз Аккредитациялык Агенттигинин эксперттерди даярдоо боюнча семинар-тренинги өткөрүлдү

2017-жылдын 15-16-июнунда ОшМУнун башкы имаратында “Эл баасы”...

2017-жылдын 28-апрелинде ОшМУнун башкы имаратында “Эл баасы” көз карандысыз Аккредитациялык Агенттигинин Аккредитациялоо үчүн эксперттерди даярдоо боюнча семинар-тренинги болуп өттү.

2017-жылдын 28-апрелинде ОшМУнун башкы имаратында “Эл баасы”...