«ЭЛ БААСЫ» АККРЕДИТАЦИЯЛОО АГЕНТТИГИ CEENQA ТАРМАГЫНДА

«ЭЛ БААСЫ» АККРЕДИТАЦИЯЛОО АГЕНТТИГИ

CEENQA ТАРМАГЫНДА

Кыргызстандагы «Эл баасы» Аккредитациялоо агенттиги 2019-жылдын 2-июлунан баштап CEENQA – Борбордук жана Чыгыш Европада жогорку билим берүүдөгү сапатты камсыздоо тармагынын толук кандуу мүчөсү катары өз ишин аткарып келүүдө.

Агенттиктин директору, в.и.д., профессор Бабакулов Манасбек Бабакулович жана агенттиктин эксперттери сапатты камсыздоо багытындагы иш-аракеттерди координациялоо боюнча CEENQA тармагынын 2 айда бир болуучу кеңешмелерине активдүү катышып келүүдө.

 CEENQA тармагынын журналынын 2020-жылдын декабрь айындагы 2-номерине (CEENQA, 2020, Volume 10, No 2, p. 7-9, https://www.ceenqa.org/wp-content/uploads/CEENQA-Newsletter_December_2020_version_12-07.pdf) «Эл баасы» Аккредитациялоо агенттигинин ишмердүүлүгү боюнча кеңири маалымат берилген.

 «Эл баасы» Аккредитациялоо агенттигинин ишмердүүлүгү, аккредитациялоо процедураларынын тартиби жана аккредитациялоодон өткөн окуу жайлар (ЖОЖ, колледж, кесиптик лицейлер) боюнча маалыматтарды агенттиктин сайтанан таанышып алууга болот: www.elbaasy.org.